top of page
Image by Mikhail Pavstyuk

VILLKOR

Villkor: Lista

DEPOSITION

I samband med bokningen betalas en deposition på 4000:-. 

AVHÄMTNING


Vid avhämtning ska uthyrare och hyrestagare tillsammans besiktiga husbilen. Ger trygghet åt båda parter. 


RÖKNING är ABSOLUT FÖRBJUDEN i husbilen. 

ÅTERLÄMNING

Vid återlämning besiktigas fordonet igen av uthyraren och hyrestagaren. 


Kunden ska då ha uppfyllt följande: 

  • Husbilen STÄDAD 

  • Spillvattentank TÖMD

  • Toalettkassett TÖMD

  • Vattentank FYLLD 

  • Bränsletank FYLLD

  • Husbilen återlämnad SENAST kl.12 

    på fredagen 


Om detta är uppfyllt och bilen är oskadd återlämnas depositionen (4000:-). 

AVSTÄDNINGHyrestagaren är skyldig att göra en avstädning inför återlämnandet av husbilen. 


Avstädning KAN KÖPAS TILL mot en kostnad av 1500:-. 


OBS!! 

TOALETTEN ska dock ALLTID vara tömd & rengjord av kunden. 

FÖRSENAD ÅTERLÄMNING

Vid FÖRSENAD återlämning av husbilen debiteras ett belopp på 1000:- per fullbordad timme! 


Var snäll att iaktta detta! 

Det skulle vara väldigt sorgligt om det här behövde tillämpas ... 😔 


Orsaken till att vi är stränga kring detta .. 😳 .. beror på att en NY KUND ska hämta husbilen samma dag, bara några timmar senare. 

AVBOKNING

Avbokning MÅSTE ske SENAST 30 DAGAR FÖRE avhämtning av husbilen. 

Då återbetalas depositionen (4000:-).


Husbilen KAN INTE AVBOKAS SENARE än 30 dagar före avhämtning och resa! 


(Giltig orsak för avbokning gäller dock, som sjukdom med läkares skriftliga utlåtande.)

FÖRSÄKRING

Husbilen är helförsäkrad med en UTHYRNINGSFÖRSÄKRING 

- en särskild försäkring som ska gälla vid uthyrning av fordon. 

Den kostar hyrestagaren inget extra. 


Uppkommer skada på husbilen under hyresperioden betalar HYRESTAGAREN självrisken på 4000:-. 

Medför skadan ett lägre belopp debiteras endast den faktiska kostnaden. 


HYRESTAGAREN ansvarar SJÄLV för att det finns en hemförsäkring som täcker upp för PERSONLIGA saker som hyrestagaren och dennes medresenärer har fört med sig i husbilen. 

BETALNING

Hyresbeloppet ska betalas in SENAST 30 DAGAR FÖRE avhämtning och resa. 
Gärna tidigare, om det är möjligt. 😊 


VARMT VÄLKOMNA!!! 🚍

Som Biluthyrningsfirma använder vi oss av BILUTHYRARNAS HYRESVLLKOR. 


Klicka här under för att ladda hem dem: 

Villkor: Text
bottom of page